dagboek

e-post
 

plakboek


Klik hier voor meer informatie uit Zaventem
Nuttige links,  taalklachten, milieu, gemeenteraad, OCMW, evenementen en informatie over de gemeente Zaventem.

Dag op Dag
20 april 1862
Uitvinding van het pasteuriseren door Louis Pasteur en Claude Bernard.



Ijzerwake
 28 augustus 2016: de maskers af!





"Uw masker af!
Gij die daar spreekt van recht,
Die valsch en laf
Den Vlaming houdt geknecht;
Schenkt klaren wijn"


Disclaimer
Elke letter die hier geschreven werd is mijn eigen persoonlijke mening en niet die van de mensen, bedrijven en hun klanten, instituten of organisaties vermeld op deze webstek.

Omgekeerd racisme bestaat er precies in dat men als nieuwkomer de eigenheid van zijn nieuwe woonomgeving compleet niet erkent, de taal ervan niet wenst te gebruiken en door middel van politieke actie die streekidentiteit probeert te wijzigen


Video over de zes randgemeenten.


Res Publica
Vlaanderen in debat





vlag
De Vlaamse Leeuw



Klik hier voor meer informatie


An independent weekly newsmagazine on Flanders

Klik hier voor meer informatie
Op welke premies en steunmaatregelen heeft u recht.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)
Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

 




Vlaams Komitee voor Brussel



Klik hier voor meer informatie
         












Klik hier voor meer informatie
       

Klik hier voor meer informatie
Staatsblad van de
Vlaamse beweging
       





Klik hier voor meer informatie
De Vlaamse rand

Klik hier voor meer informatie
Natuurpunt Oost-Brabant

Klik hier voor meer informatie











Volem un Estat Català



National party of Wales



Euzko Alderdi Jeltzalea


Scotland needs to
become independent


Klik hier voor meer informatie
Per una Occitània
federala e democratica.

Aanrader




South African Camping Tours
  & Wilderness Adventures



Klik hier voor meer informatie

Bart Laeremans: "Verbrusseling.
 Tegengaan of ondergaan?"



Ballade van de RATTE
Luister HIER naar dit prachtige lied


lavallata
Bekijk hier het filmpje van Vlaanderen Vakantieland over La Vallata


fontsane


 




* Het verslag van de gemeenteraad van 21 maart 2016 vind je hier.
* De agenda van de OCMW vergadering van 5 april 2016 vind je hier.



woensdag 20 april 2016     Deze pagina afdrukken

William Blockmans overleden.

Gisteren overleed op 72 jarige leeftijd gemeenteraadsvoorzitter William Blockmans. William was jarenlang gemeenteraadslid en schepen voor open-vld in onze gemeente. Zaventem verliest een bekwaam politicus met een groot hart voor zijn Nossegem. 
Wij bieden zijn familie, vrienden en kennissen onze diepste blijken van medeleven aan. 

Sterker dan de dood is de herinnering, en die blijft.


woensdag 30 maart 2016     Deze pagina afdrukken

De mannen van Zaventem.

Reportage uit de uitzending Brandpunt van 29 maart 2016. Ze waren de allereersten die het vliegveld van Zaventem betraden na de aanslagen van vorige week: de brandweermannen van ploeg C van het korps van Zaventem. Voor het eerst vertellen zij hun verhaal. Een sterk verhaal, getuigend van veel moed en vakmanschap. Wat een Nederlands zender kan is te moeilijk om door onze staatszenders gemaakt te worden! Je kan de video hier bekijken en deze uitzending wordt op TV herhaald op 6 april 2016 om 9:25 uur op NPO 2.


Foto: Emmanuel Foriers, overste ploeg C.




vrijdag 15 janiari 2016
    Deze pagina afdrukken

David Bowie

In zijn opiniestuk Kaaiman in de Tijd van donderdag 14 januari had Koen Meulenaere het onder andere over het dagenlange gezwets in kranten en televisie bij de dood van David Bowie. De nagel op de kop.



Bo wie?


Hoezo, u hebt David Bowie niet persoonlijk gekend? En u hebt hem nooit geïnterviewd? Nooit voor hem aan de kassa gestaan? Heeft hij u nooit gebeld? Dan bent u vast de enige in dit land.
Wat hebben onze politiek correcte media het weer uitgehangen, de nationale omroep als steeds op kop. Eerst met de 69ste verjaardag van die pierrot, twee dagen later met zijn commercieel sluw geplande overlijden. Wat een overdrijving, wat een verdwaasde idolatrie. Dat heb je als tientallen directeurs- en hoofdredacteurspostjes worden ingenomen door opgewonden collegejongens en lyceummeisjes, en er in de nochtans overbevolkte hiërarchie niemand is met genoeg gave des onder- scheids om te bevelen: 'Doe eens normaal.'.......



donderdag 14 januari 2016     Deze pagina afdrukken

Heeft Zaventem twee open-vld burgemeesters?

Wie de webstek van de open-vld Zaventem raadpleegt moet vaststellen dat Zaventem 2 burgemeesters en 2 voorzitters van de gemeenteraad heeft. Een schepen die geen schepen is (en het niet kan worden cfr. uitspraak RVS) en een schepen die maar gemeenteraadslid is. Wat moet de brave burger hiervan denken, dat belooft voor 2018!




We wensen jullie
 Een jaar zonder zorgen tegemoet
 Met vriendschap in overvloed
 En elke dag een dosis geluk
 Zo kan het nieuwe jaar al niet meer stuk.
 Een gelukkig en gezond 2016!



   



Natuurpunt Zaventem organiseert op vrijdag 11 december 2015 om 20.00u de Lezing 'Biodiversiteit in de knoei' door Dr. Christiaan THOEN (hydrobioloog en wetenschapscommunicator UAntwerpen).

Cultuurhoeve Mariadal, Kouterweg 2, 1930 Zaventem
Leden Natuurpunt: gratis; niet-leden: 2,5 euro










maandag 16 november 2015
    Deze pagina afdrukken


Zaventem Vlaams en gastvrij

De gemeente Zaventem begint zich eindelijk wat Vlaamser te profileren: aan de invalswegen worden overal borden aangebracht met het opschrift ‘Vlaams en gastvrij’. Jarenlang werd in de luchthavengemeente ter zake een non-beleid gevoerd. De aanwezigheid van de luchthaven en van een hele reeks bedrijvenparken leidde de voorbije tien jaar tot een ongeziene internationalisering van de gemeente.

Een recente pamfletactie van FDF-burgemeester Maingain uit het naburige Sint-Lambrechts-Woluwe heeft het gemeentebestuur eindelijk wakker geschud. In een luxueuze huis-aan-huisfolder had de vereniging “Citoyens de Zaventem” (met een vredesduif als uithangbord!) de inwoners opgeroepen om zich vooral niet aan te passen in Zaventem en op alle mogelijke plaatsen (winkels, voetbalploegen, gerecht en zelfs gemeentehuis) een Franstalige behandeling of Franstalige documenten te eisen.

Tijdens de vorige bestuursperiodes werd tegen dat soort provocaties weinig ondernomen. Burgemeester Francis Vermeiren en schepen Eric van Rompuy staken het hoofd in het zand. Eindelijk is er een kentering ten goede. De aanwezigheid van twee N-VA-schepenen in het college is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. De nieuwe welkomstborden zijn een goede zaak, maar het is onweerlegbaar dat er veel meer nodig is om de situatie werkelijk ten goede te keren. In de eerste plaats moeten de handelaars en de reclamemakers aangepakt worden. Achter het welkomstbord van Sint-Stevens-Woluwe hangen grote panelen waarop een baanwinkel in het Frans zijn zaak aanprijst.

Nederlandstaligen in de minderheid

Maar het is vooral een demografische strijd. In 2004 had volgens de cijfers van Kind en Gezin nog 38 procent van de borelingen een Nederlandstalige moeder. Vandaag is dat gezakt tot onder 30 procent. In 2013 had maar liefst 36 procent van de borelingen een Franstalige moeder; in 35 procent van de gezinnen werd nog een andere moedertaal gesproken.

De cijfers tonen aan dat de Nederlandstaligen in snel tempo afglijden naar een minderheidsgroep. De plaatsing van Vlaamsvriendelijke welkomstborden is in die context slechts een bescheiden eerste stap. Als men echt wil dat de er op lange termijn in Zaventem voldoende Nederlandstaligen geboren worden én blijven wonen, dan zal men er vooral een intensieve woonpolitiek moeten voeren. Verkavelaars zouden, naar het voorbeeld van een reeks andere gemeenten rond Brussel, aangezet moeten worden om zich exclusief te richten tot Nederlandstalig cliënteel.

Op korte termijn dienen er zich een aantal mogelijkheden aan. Alleen al in de deelgemeente Sterrebeek komen er de volgende jaren 350 woongelegenheden bij. Zo komen er op de site van de oude renbaan 218 woningen, vlakbij een gloednieuw golfterrein. Als men gewoon de vrije markt laat spelen, dan geven we op een blaadje dat meer dan driekwart van die woningen naar anderstaligen zullen gaan. Dan zal er in die nieuwe wijk op straat nauwelijks Nederlands gesproken worden.

Hier kan een Vlaamsvoelend gemeentebestuur echt wel het verschil maken. Niet met grote symbolen en vlagvertoon, wel met een verstandige selectie en een slimme benadering van de promotoren.

BL

Gelezen in 't Pallieterke van 12 november


CONFERENTIE: Geen Brusselse Uitbreiding in Vlaanderen!

Nu zaterdag 24 oktober verzamelen TAK en de Vlaamse Volksbeweging bijeen op Parking C voor een (pers)conferentie en actie. Kom massaal! Meer info.






Verander de Klimaatverandering

Zaterdag 24 oktober - 19u00 - Cultuurhoeve Mariadal, Kouterweg 2 te Zaventem
Een organisatie van de dienst Duurzaamheid, onder auspiciën van Erik Rennen - schepen voor Duurzaamheid. Alle info kan je hier vinden.





dinsdag 6 oktober 2015     Deze pagina afdrukken

Nieuwe provocatie !

Einde maart werd er in onze gemeente vanuit de FDF gemeente  Sint-Lambrechts-Woluwe het pamflet "Citoyens de Zaventem" verspreid. Deze week kregen we een nieuw pamflet, nog provocerender dan het eerste. Deze keer wordt er openlijk opgeroepen om zich NIET aan te passen, NIET te integreren en als het even kan te provoceren. Het plan van Olivier MAINGAIN is om de komende jaren vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe, de aanval op de Vlaamse gemeente Zaventem in te zetten. Moties van Maingain worden daarvoor door de UF raadsleden gebruikt in de gemeenteraad.


De Zaventemse jeugd wordt een een kortingskaart aangeboden voor sport, culturele en andere evenementen door de gemeente Sint Lambrechts-Woluwe. Diezelfde Maingain die in zijn gemeente Sint-Lambrechts Woluwe de taalwet overtreed o.a. door twee eentalige infobladen met een verschillende inhoud1 uit te geven. Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, verklaarde hierover in de commissie BZ: "Uit een grondig onderzoek van mijn administratie blijkt dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe met haar blad in twee verschillende versies, die respectievelijk in het Frans of het Nederlands naar de Nederlands- en Franstalige inwoners worden gestuurd, inderdaad de gecoördineerde wetten op het taalgebruik overtreedt. Ik had daarover al een brief geschreven aan het college van burgemeester en schepenen. Als gevolg van de nieuwe feiten waarover ik werd geïnformeerd, heb ik het college opnieuw gewezen op het onwettige karakter van de publicaties." Wie nu denkt dat Maingain de wet zal toepassen in eraan voor de moeite.


1. Volgens artikel 18 van de taalwetgeving moeten de plaatselijke diensten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, de berichten en mededelingen die voor het publiek bestemd zijn, in het Nederlands en het Frans opstellen. De woorden "in het Frans en in het Nederlands" moeten volgens de VCT (Vaste Commissie voor Taaltoezicht) zo geïnterpreteerd worden dat alle teksten in hun geheel en gelijktijdig in het betrokken document opgenomen moeten worden, op voet van strikte gelijkheid. Dat laatste houdt in dat ze dezelfde inhoud en dezelfde lettergrootte moeten hebben.

maandag 28 september 2015     Deze pagina afdrukken

 

JA voor onafhankelijkheid !

Adieu Spanje, alles zal goed gaan!

Vorige weken was ik in Catalonië. Het was opvallend een grote meerderheid van de bevolking wil een onafhankelijk Catalonië. Op 11 september, dag van Diada Nacional de Catalunya of Catalaanse Nationale Feestdag kwamen 1,5 miljoen Catalanen op straat voor onafhankelijkheid. Gisteren waren het regionale verkiezingen en de eis voor onafhankelijkheid werd bevestigd. Het onafhankelijkheidskartel Junts pel Sí (JxS), (62 zetels) samen met de al even uitgesproken independentistische partij PUC (10 zetels)
komen samen aan 72 zetels, een volstrekte meerderheid met een overschot van 4 zetels. Ook bij de links-populistische lijst Catalunya si que es pot (CSP), (11 zetels) mogen de  verkozenen straks kamp kiezen, voor het stappenplan voor onafhankelijkheid van Artur Mas en co, tegen of zich onthouden.





11 juli

Volk, word staat, wordt Vlaamse staat
doe de kansen keren
wéér wie met slechte raad
om de wille van de baat
averechts regeren
zoveel slechte heren.
Anton van Wilderode









donderdag 30 april 2015     Deze pagina afdrukken

Maurice Onkelinx.

Dinsdag 28 april besteedde TERZAKE aandacht aan het feit dat de grootvader van Laurette Onkelinx oorlogsburgemeester was geweest. Terzake vermeldde dat het satirische blad Ubu Pan in december dit uitbracht. Het was voor de VRT zender natuurlijk NOT DONE om te vermelden dat het Vlaamse satirische blad 't PALLIETERKE daar in vorige nummers ook aandacht had aan besteed.

Maurice Onkelinx werd in 1941 tijdens de tweede wereldoorlog benoemd tot schepen van het Vlaams-Haspengouws dorp Jeuk. Wie de geschiedenis van Limburg tijdens de periode 1940-1945 een beetje kent weet dat deze benoeming nooit zou gebeuren zonder dat Onkelinx lid van het V.N.V was of tenminste sympathieën had voor het V.N.V en dat hij zeker geen tegenstander van de Duitse bezetter kan geweest zijn. In de provincie Limburg woedde er een "oorlog in de oorlog" tussen de communistisch geïnspireerde partizanen en sympathisanten van de collaboratie. Onkelinx werd in 1943 ook aangesteld als dienstdoende burgemeester*. Hij bleef dat tot in 1944, bijna anderhalf jaar. In die periode kon het niet anders dan dat hij samenwerkte met de bezetter. 
Wie als schepen of burgemeester geen bescherming genoot van het V.N.V. was een kat voor de vogel. Wie het boek van Jos BOUVEROUX "Terreur in oorlogstijd, Het Limburgs drama"** leest zal begrijpen waarom.

Na de oorlog werd Onkelinx omwille van zijn collaboratie met de bezetter en lidmaatschap van het VNV uit zijn politieke en burgerrechten ontzet en in november 1944 opgesloten in de gevangenis van Hasselt en daarna in het interneringskamp van Zwartberg. In 1950 werd kreeg hij zijn burgerrechten terug.

***

Laurette Onkelinx zegt in een reactie dat zij niets wist over de collaboratie van haar eigen grootvader  en dat ze de collaboratie, in haar ogen alleen Vlaamse collaboratie, zal blijven verwerpen. Natuurlijk heeft men geen schuld aan de daden van voorouders. Maar dat men dan tenminste ook de fouten van zijn voorouders durft onder ogen zien. Gaston Onkelinx, zoon van Maurice en vader van Laurette Onkelinx zei in Terzake dat hij nooit van iets heeft geweten, nooit gehoord dat zijn vader schepen werd, nooit geweten dat die als schepen werd afgezet, nooit gezien dat die maandenlang afwezig was en in de gevangenis zat, nooit geweten dat men zijn moeder Simone Princen bij de bevrijding zelfs kaalgeschoren zou hebben en dat hun huis waarschijnlijk leeggeplunderd werd. Moeilijk te geloven als je weet dat Gaston in 1932 is geboren.
Kort daarop verhuisde (gevlucht?) Maurice Onkelinx met zijn vrouw en kinderen, naar Ougrée waar ze in 1953 rechtover de fabrieksingang van de hoogovens, een café voor Vlaamse mijnwerkers open hielden.

Er waren in de oorlog tal van Vlamingen die verantwoordelijkheden opnamen en samengewerkt hebben met de bezetter, die zo het risico liepen daarvoor als collaborateurs bestempeld te worden, maar die daarmee wel dikwijls groter onheil voorkomen hebben. Tot op vandaag wordt de collaboratie schaamteloos gebruikt  om de Vlaamse beweging te beschadigen, met Laurette Onkelinx als één van de aanstokers.
"La collaboration, c'est un crime impardonnable", voor mij is de collaboratie geen vergissing, het is een misdaad. Punt. De grootste criminele onderneming van de 20ste eeuw. Dit zijn de woorden van Laurette Onkelinx tijdens het Kamerdebat in oktober 2014. Bij de start van het kabinet Michel was het een goede reden om de nieuwe coalitie mét N-VA frontaal aan te vallen. Lees nog maar eens mijn bijdrage van 17 oktober. Mogen we dan zo vrij zijn om de bewering van Laurette Onkelinx toe te passen op haar grootvader, het was een crimineel.

Op de Wikipedia bladzijde over Bart De Wever staat als belangrijk actueel feit dat zijn grootvader lid was van het V.N.V. Benieuwd of men nu op de Franstalige Wikipedia bladzijde over Laurette Onkelinx gaat vermelden dat haar grootvader dienstdoend oorlogsburgemeester was, lid van het V.N.V. en veroordeeld werd voor collaboratie.

* Nadat burgemeester Alfons Putzeys (1941 - 1943) door de Duitsers werd afgezet.
** Terreur in oorlogstijd: het Limburgse drama, De Nederlandsche Boekhandel, 1985, ISBN 90 289 0943
*** Info 't Pallieterke



dinsdag 02 april 2015     Deze pagina afdrukken

Citoyens de Zaventem.

We komen nog eens terug met enkele wetenswaardige feiten op het provocerende pamflet van het FDF in Zaventem.

1. De oorsprong van het pamflet ligt bij een intiatief van Olivier Maingain. Op de webstek van het FDF kan men het volgende lezen: "Olivier Maingain, bourgmestre, Xavier Liénart, échevin des relations avec les francophones de la périphérie bruxelloise et de l’informatique et Eric Bott, échevin des sports, de la jeunesse, de la vie associative et de l’emploi ont initié une série de mesures en faveurs des populations de la périphérie bruxelloise." Eén van de maatregels wordt later in een document uitgelegd. "L'association  Citoyens de Zaventem" dont le but est d’aider la population de Zaventem ou des communes voisines ne maîtrisant pas suffisamment la langue administrative de la région."

2. In het Vlaams Parlement1 stelde Lieve Maes (N-VA) een vraag over het incident aan Ben Weyts, (N-VA) Vlaams minister voor o.a. de Vlaamse Rand. In zijn antwoord zei de minister het volgende: "Het gaat inderdaad over een betreurenswaardig initiatief van particulieren dat nog eens illustreert dat er blijkbaar nog altijd Franstaligen zijn die naar de Vlaamse Rand verhuizen en vervolgens vinden dat niet zij zich moeten aanpassen aan hun nieuwe omgeving maar dat die nieuwe omgeving zich moet aanpassen aan hen. Wanneer zij een tweetalig bestuur willen, dan kan dat perfect wanneer zij verhuizen naar Brussel. Dat suggereer ik hun dan om vervolgens te doen."

3. Ben Weyts zei ook dat: "De website "Citoyens de Zaventem" wordt gehost vanuit Roubaix in Frankrijk en de vzw is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op het adres van een overheidsgebouw van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Sint-Lambrechts-Woluwe is een gemeente die kampt met heel wat problemen, ook budgettaire problemen inzake welzijn, wonen, criminaliteit. Maar toch biedt men duidelijk diensten aan voor dergelijke burgerinitiatieven."

4. Tijdens het debat dacht opperstjeef Michel DOOMST van CD&V nog eens de plezante te moeten uithangen. "Minister, ik denk dat de mensen die dat hebben rondgestuurd, niet liever vragen dan dat we hier vandaag met veel ergernis reageren. Ik stel voor om niet te veel in te gaan op provocaties die ik in het Frans provocaties pur sang wil noemen. Ik heb de indruk dat het gaat om de uiting van een postnatale depressie van de betrokkenen, na de BHV-saga. De Vlaamse Rand is en blijft in de 35 gemeenten Vlaams. Zouden we ons niet beter toespitsen op onze actie op het terrein voor een inclusief Vlaams beleid, dan te reageren op zo’n folder die er geen is?"
Het bewijst dat het burgemeesterke uit Gooik het nog altijd niet heeft begrepen. Dat hij alles lijdzaam wil ondergaan en alle provocaties laat gebeuren is typisch voor deze politieker. Ik raad hem aan eens de webstek van zijn patijgenoten uit Zaventem te lezen. Zij zijn het totaal oneens met de visie van het burgemeesterke uit het verre Gooik.


1. Bron voorlopig verslag Vlaams Parlement, Handelingen Plenaire middagvergadering nummer 31 van 01 april 2015.
Spotprent Fré.


dinsdag 31 maart 2015     Deze pagina afdrukken

TAK op bezoek tijdens de gemeenteraad.

Gisteren tijdens de gemeenteraad van Zaventem hebben de vrienden van TAK (Taal Aktie Komitee) een actie gevoerd als protest tegen de Franstalige propagandafolders van de asbl "Citoyens de Zaventem" die in alle bussen van Zaventem werden gebust.

Eén van de TAK-leden had een rugzak vol met de franstalige folders die hij dan ook met veel plezier terug bezorgde aan de UF-dames die in de gemeenteraad zetelen en tegelijk bestuurslid zijn van de asbl. Je kan hier de statuten van het fransdolle clubje terug vinden. De ander TAK-leden toonden flyers met de boodschap "Welkom in onze Vlaamse gemeente" en 'Vlaams-Brabant is niet te koop".


Na wat schelden en geschreeuw van de franstalige madammen vond de vriendelijke politiecommissaris het welletjes en verzocht de actievoerders om de zaal te verlaten, wat de vrienden al roepend "Franse ratten, rol u matten" ook deden.

Na de gemeenteraad was het groot overleg bij de UF-leden, ook Patrick Van Cauwenberghe, de vorige UF fractieleider kwam de meute vervoegen. Er werd overwogen om klacht in te dienen bij de politie. Tegen wie of wat is me niet duidelijk. Er werd geen fysiek geweld gebruikt, niets werd beschadigd, alleen werden de provocerende folders opnieuw afgeleverd aan de "Editeur responsable".

Foto's webstek wiewetda.


maandag 30 maart 2015     Deze pagina afdrukken

FDF provoceert
de inwoners van Zaventem

Het fransdolle FDF verspreidde in onze gemeente een folder die een nieuw initiatief "Citoyens de Zaventem" aankondigt. Van een cynische provocatie gesproken. Op hun webstek kan men niet achterhalen wie de initiatiefnemers zijn. Maar het is duidelijk dat de FDF gemeenteraadsleden van het FDF van Zaventem hier achter zitten. Op de folder was de verantwoordelijke uitgever Patrick van Cauwenberghe, vroeger FDF gemeenteraadslid in Zaventem.
Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe met Olivier Mangain zijn de aanstokers. Olivier Maingain plande bij het begin van deze lokale legislatuur initiatieven “en faveur des populations de la périphérie bruxelloise” met de boodschap dat Franstaligen zich NIET MOETEN INTEGREREN en AANPASSEN. Respect voor de geldige en wettelijke en de belangrijkste feitelijke regels (taalwetten) is voor hen in de Vlaamse rand niet van toepassing. Op het zelfde adres (Tomberg 123) van "Citoyens De Zaventem" zijn ook diensten van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe gevestigd waaronder: Dienst Stedenbouw, Huisvesting en Milieu, Dienst Informatie-Communicatie. Het initiatief zou daarenboven betaald worden met het budget van de Vlaamse schepen in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Aan alle Vlaams voelende inwoners vragen we om eens een berichtje te sturen naar het adres: info@citoyensdezaventem.be of een telefoontje naar het nummer 0492 31 72 40.



Zondag 29 maart 2015  Deze pagina afdrukken

Joris VAN HAUTHEM

Op 25 maart 2015 overleed oud-parlementslid Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) op 51-jarige leeftijd. Een intelligente, rechtlijnig Vlaams-nationalist die zich als Vlaams-Brabander inzette op de communautaire dossiers en Vlaams-Brabant in het bijzonder. De plechtige uitvaartliturgie zal worden opgedragen in de Sint-Kwintinuskerk, Masiusplein te Lennik op DINSDAG 7 APRIL 2015 OM 10.00 UUR. De rouwbrief jan je hier vinden.
Wij bieden zijn familie, vrienden en kennissen onze diepste blijken van medeleven aan.






Op (Goede) vrijdag 3 april, om 20u30 in de Sint-Martinuskerk te Zaventem, stelt het bestuur van Cultuurraad Zaventem één van Johann Sebastian Bach's meesterwerken voor,  en dit voor het eerst  te Zaventem : De "Johannes Passion". Het vierstemmig  koor "Con Cuore" uit Waregem en het Orkest "La Passione" uit Lier (met als Concertmeester Hilde Van Keer) en vijf vocale solisten onder de leiding van Jan Vuye zijn hier te gast.

Normale prijs aan de kassa: 18 euro
In voorverkoop: 14 euro
Jongeren < 25 jaar en 65-plussers: 12 euro.



Maandag 2 februari 2015




 

     't Pallieterke lezen ?


't Pallieterke verschijnt elke week op dinsdag en is verkrijgbaar in 1800 dagbladhandels in Vlaanderen
Prijs: 1,95 euro per nummer.
U kan ook een abonnement nemen, neem daarvoor contact op het secretariaat (tijdens kantooruren):
Tel: 03/232.14.17 of secretariaat@pallieterke.info.
't Pallieterke is ook elektronisch te lezen via de webstek. Meer informatie vindt u op de webstek: www.pallieterke.net.


Parijs 7 januari








Dat het nieuwe jaar

Rijk mag zijn aan
Mooie dagen,
En veel liefde, voorspoed
En geluk mag dragen.





donderdag 25 december 2014
    Deze pagina afdrukken

Danny, 25 jaar later.

Ieder jaar is 25 december voor mij een speciale dag. Die dag in 1989 verloor ik een goede vriend, Danny Huwé. Danny was journalist voor VTM en werd doodgeschoten op 25 december 1989 in Boekarest, Roemenië.
Vandaag verscheen op "De Redactie" een stukje van Danny zijn oud-collega Louis van Dievel. Je kan het hier lezen.

Danny ik denk aan je.




donderdag 23 oktober 2014
    Deze pagina afdrukken

Syndicale straattereur.

Dinsdagochtend 21 oktober reden vier bussen met daarin zo'n 200 leden van de FGTB, de Franstalige vleugel van de socialistische vakbond, naar het MR-hoofdkwartier in de Gulden Vlieslaan in Brussel. Ze gooiden onder meer met rookbommen en stenen, en namen de gevel onder vuur met gele paintballkogels. Overal gele verf en gesneuvelde ruiten. Goed voor 30.000 euro schade. Jean-Pierre Goossens, de voorzitter van de Vlaamse socialistische spoorbond, weigerde in een eerste reactie de aanval van vakbondsmilitanten te veroordelen. "De mensen hebben een uitlaatklep nodig" is zijn antwoord.

De vakbondsleiders zijn gelukkig met de heldendaden van hun leden en volgens hen oefent de regering van premier Charles Michel (MR) immers "intellectueel geweld" uit en dat kan nu eenmaal fysieke agressie uitlokken. Ook sp.a , PS en PVDA/PTB hebben boter op hoofd. Geen enkele van die partijbonzen vond het nodig om dit straatgeweld af te keuren. Dit noemen ze dan constructieve oppositie.

Ook sommige kranten van onze zogezegde kwaliteitspers vond het niet nodig om dit geweld te veroordelen, integendeel. In de column van Yves Desmet in "DE MORGEN" "Protest afdoen als ondemocratisch getuigt van een niet erg democratische instelling" valt er geen woord van afkeuring. Het is niet omdat de loftsocialist uit Mechelen in zijn studententijd met eieren gevuld met verf gooide dat men het recht heeft om privé-eigendom te slopen. Hoe zou meneer Desmet reageren mochten leden van "Vlaams Belang" de lokalen van de vakbonden bekogelen met groene en rode verf. Ook zij hebben een uitlaatklep nodig omdat ze systematisch worden uitgesloten uit die vakbonden en voor hen die hun werkloosheidsuitkering ontvangen via de vakbond wacht een lijdensweg.

Voor dit terrorisme is er maar één antwoord, de daders oppakken, veroordelen en hun de kosten laten betalen. Er is geen andere mogelijkheid want de vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid en wie geen rechtspersoonlijkheid heeft kan in dit land in rechte niet aangesproken worden. Dit is een  onaanvaardbaar systeem van georganiseerde onverantwoordelijkheid en doet afbreuk aan het beginsel dat wie een recht heeft ook de mogelijkheid moet hebben om dit recht uit te oefenen en waar te maken. Het is hoog tijd dat men orde op zaken stelt en deze schandelijke regeling afschaft.

Hetzelfde voor de NMBS-werknemers die begin deze week onaangekondigd het werk neerlegden in Charleroi en Luik. De heethoofden blokkeerden de sporen zodat alle treinverkeer stil lag. Vele pendelaars werden voor de zoveelste keer voor voldongen feiten gesteld. De vakbondsmensen kennen alleen één recht: "Het recht op staken" van "Recht op werken" hebben ze nog nooit gehoord. Sinds het "Tuchtreglement van de NMBS" van 2008 bestaat de mogelijkheid om die stakers te straffen. Waarop wacht men?

Een ander zaak zijn de "vrijgestelde" werknemers bij NMBS. Dit zijn werknemers die betaald worden door de NMBS-Groep, maar hun tijd volledig wijden aan vakbondswerk zoals betogingen organiseren privé-eigendom vernielen enz.... In 2011 waren er minstens 72 vrijgestelden. (CGSP - ACOD: 39, CSC Transcom: 26, SLFP - VSOA: 4, SIC - OVS: 3). De totale loonkost voor die vrijgestelden bedroeg 4.982.101 euro. Ook werden in 2011 672.275 euro voor syndicale verloven aan de personeelsorganisaties aangerekend. Ook is er nog een dotatie van de NMBS  aan de vakbonden die dient om  jaarlijks de syndicale premie aan alle leden van die vakbond uit te betalen ter waarde van 4.180.000 euro. Meer dan 8 miljoen euro die de NMBS uitgeeft aan de respectieve vakbonden en dit in ruil voor sociale vrede. 8 MILJOEN EURO betaalt door de burgers en wat blijkt, die gasten staken om de haverklap. Hoog tijd om de wet van 23 juli 1926 af te schaffen.


Woensdag 22 october 2014.

Bob Maes 90 Jaar

Proficiat Bob, het ga je goed.

Wie meer wil weten over Bob Maes kan het hier lezen.






vrijdag 17 oktober 2014
    Deze pagina afdrukken
 
Foorwijf Laurette Onkelinx !

Wie de debatten in de Kamer volgde kan alleen maar misprijzen opbrengen voor de passionara van de PS. Laurette Mitraillette beloofde vuurwerk, show en rumoer in het halfrond. Het is haar plicht oppositie te voeren, maar niet op de manier van de voorbije dagen. Onkelinx maakte van bij de start van deze regering gebruik  om meteen enkele relletjes rond leden van de N-VA fractie te ontketenen. "Le bruit des bottes résonne dans votre gouvernement" (De klank van laarzen galmt door deze regering) zijn de woorden die ze uitsprak in een hysterisch gehuil. Hendrik Vuye (N-VA) zei hierover: "Ik vind het beschamend dat de burgers dit schouwspel moeten aanzien. Zit er misschien een kleuterklas daar aan de linkerzijde?"

"Wat Onkelinckx hier doet is niet alleen dramatiek of typisch Luikse pathetiek. Het gaat terug op een oude traditie. Zeventig jaar is men ermee bezig, vooral vanuit Wallonië om (als hen goed uitkwam) de Vlamingen te fasciseren. De enige plek waar dit elders nog gebeurt, is vandaag Oost-Oekraïne. Het is Poetin zelf die de Oekraïense autonomisten ‘fascisten’ noemt. In La Libre Belgique stond gisteren weer eens de onvermijdelijke slogan van la bête immonde* dat door Vlaanderen spookt."
Dit zei Jean-Pierre Rondas in het (gesproken) middagjournaal tijdens het Radio1-programma Nieuwe Feiten van 16 oktober.

Jan Jambon, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, moest het ontgelden omdat hij in een interview in La Libre Belgique en La Dernière heure terug kwam op zijn deelname aan een vergadering van het Sint-Maartensfonds een tiental jaar geleden. "Je défie quiconque de trouver une phrase, un texte, où je défends la collaboration. La collaboration a été une erreur. Le mouvement flamand a été isolé pendant des dizaines d’années. Mais c’est plus facile à dire après. Les gens qui ont collaboré avec les Allemands avaient leurs raisons. Moi, je ne vivais pas à cette époque-là."

Ik daag iedereen uit om een iets te vinden waar ik de collaboratie zou verdedigen.
De collaboratie kan niet gerechtvaardigd worden. De Vlaamse beweging is hierdoor tientallen jaren geïsoleerd geweest. Het is gemakkelijk praten achteraf. De mensen die met de Duitsers collaboreerden, hadden hun redenen. Ik leefde niet in die periode. Ik betreur de oneerlijke interpretatie die sommigen aan mijn woorden geven". aldus Jambon.

De volgende was Theo Francken, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Die was zaterdag samen met Ben Weyts, Vlaamse parlementsleden, burgemeesters, ex-burgemeesters, schepenen, ex-schepenen en vele vrienden op het verjaardagsfeest van de 90-jarige Bob Maes. Het was een privé feest georganiseerd door de Zaventemse afdeling van de N-VA uit erkentelijkheid voor de jarenlange inzet van Bob voor de Vlaamse Beweging.

Volgens Laurette Mitraillette was het een verjaardagsfeestje van een notoir collaborateur, voormalig Oostfrontstrijder en aanvoerder van een nationalistische privémilitie. Pertinent gelogen! Bob Maes is NOOIT veroordeeld voor collaboratie, heeft NOOIT gestreden aan het Oostfront en was de oprichter van het eerste VMO dat NOOIT werd veroordeeld als privé-militie. Het VMO werd opgericht als reactie tegen de straatrepressie tegenover Vlaams-nationalisten na de Tweede Wereldoorlog. Het VMO stond volledig ten dienste van de naoorlogse Vlaams-nationale partij, de Vlaamse Concentratie. Later werd dat de Volksunie. Over het leven van Bob Maes schreef ik een artikel naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag. Je kan het hier lezen. Je zal vlug kunnen vaststellen hoe triestig het is gesteld met de kennis en vooral de objectiviteit van onze  media en vele politici, zelfs politici uit Zaventem. Media en politici dit keer aangevuurd door extreem linkse groepjes zoals AFF (Anti-Fascistisch Front) en PvdA.

Interessant is eens te lezen wat Derk-Jan Eppink schreef over de latere minister van Justitie Laurette Onkelinx. In de partijcultuur van de PS is schelden een deugd. Verbijsterend en dat gaat dan andere ministers de les spellen.


* La bête immonde est une allégorie souvent utilisée pour désigner le nazisme, le fascisme, le racisme et l'antisémitisme, ou d'autres idéologies associées à l'extrême droite.


dinsdag 14 oktober 2014
    Deze pagina afdrukken


Roekeloos, over banken en politiek.

In zijn nieuw boek “Roekeloos, over banken en politiek” brengt Ivan de Cloodt een meer dan kritische analyse van de voorbije bankencrisis. Volgens de schrijver werd zelden zo veel in gevaar gebracht door zo weinigen. Het verhaal van de crisis is ontluisterend. Het is een opeenstapeling van beoordelingsfouten en rookgordijnen, van falend risicobeheer en roekeloze hefbomen, van een blindelings geloof in financiële spitstechnologie en incompetent bankbestuur, van bewuste politieke misleiding en toegedekte verantwoordelijkheden, van gebrekkige controle en belangenvermenging, van een defecte eurozone, een beleid dat de eigen hand keer op keer overspeelt en de eigen fouten afwentelt op de belastingbetaler.
Zowel in de politiek als de bankenwereld wordt gewerkt met geld van anderen waardoor extra waakzaamheid geboden is.

In de uitzending Z-talk Goossens vertelt Ivan De Cloodt hoe politiek en banken een anti-roekeloosbeleid kunnen voeren en waarom hij niet alles kan vertellen in zijn boek. De voorbije jaren zijn er onzinnige zaken gebeurd die feitelijk rekenden op de financiële ongeletterdheid van de bevolking, gaande van het Zilverfonds tot een btw-verlaging op elektriciteit, beiden het idee van Johan Vande Lanotte. Ivan Van De Cloot vindt het ook onbegrijpelijk dat er zoveel commotie bestaat omtrent het Arco-debacle, terwijl het probleem van de Gemeentelijke Holding een stille dood is gestorven. Gemeentelijke Holding, waarvan Belgische gemeenten de aandeelhouders waren, was op zijn beurt een belangrijke aandeelhouder van Dexia. Francis Vermeiren, burgemeester van Zaventem, leidde de holding als voorzitter. "Door zijn onverantwoordelijkheid heeft hij België bijna op de afgrond gebracht. Want ook hij controleerde mee Dexia. Die man is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen terug verkozen. Dat zegt iets over onze democratie. Hoe komt het dat burgers niet op de hoogte zijn van dat soort verantwoordelijkheden? "

Ivan Van de Cloot in "De zevende dag" van 5 oktober 2014.

Ivan Van de Cloot
is hoofdeconoom aan het Itinera Institute en executive professor Economie aan de Antwerp Management School.

EAN 978 94 014 18317
Uitgeverij Lannoo Campus
Het boek kan u via deze link bestellen.



maandag 13 oktober 2014
    Deze pagina afdrukken

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019.

Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel
‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast. Op 25 juli 2014 heeft de Vlaamse Regering Bourgeois I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Geert Bourgeois. Op maandag 22 september 2014 heeft minister-president Geert Bourgeois de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement voorgelezen. Het regeerakkoord kan je hier lezen.  De samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de Vlaamse  regeringsleden kan je hier vinden.


Federaal regeerakkoord 2014-2019.

Op 9 oktober 2014 werd het federaal regeerakkoord goedgekeurd door alle ledencongressen van  N-VA, MR, Open VLD en CD&V en het wordt de basis van de regering Michel I. U kan het regeerakkoord hier lezen. De samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regeringsleden kan je hier vinden.


18 september 2014





11 juli
Volk, word staat, wordt Vlaamse staat
doe de kansen keren
wéér wie met slechte raad
om de wille van de baat
averechts regeren
zoveel slechte heren.
Anton van Wilderode

De tijd van slechte Belgische staatshervormingen is voorbij.
Vlaanderen moet nu  kiezen voor Vlaamse staatsvorming




Woensdag 25 juni 2014


De informatienota.

De informatienota van Bart De Wever kan je hier lezen.


Bewerkte spotprent 't Pallieterke.







vrijdag 30 mei 2014     Deze pagina afdrukken

Torens voor democratie

Op zondag 8 juni zullen duizenden CATALANEN gelijktijdig menselijke torens bouwen in zeven Europese (hoofd)steden. Daarmee willen ze de aandacht vestigen op de wil van meer dan 75% van de Catalaanse bevolking die een referendum wil houden over haar toekomst.

Het bouwen van menselijke torens hoort bij de Catalaanse volkscultuur. De oorsprong van deze 'castellers' of 'kastelen' voert terug naar een Valenciaanse dans uit de zeventiende eeuw. Deze waaide over naar Catalonië. Het was destijds gebruikelijk om, na afloop van de dans, een kleine menselijke toren te maken. Als een soort van teken van kracht en samenwerking. In de loop van de tijd werd het bouwen van deze menselijke torens een heuse volkssport.

Vandaag klinkt de roep om onafhankelijkheid in Catalonië luider dan ooit. In 2012 was er al een mars waaraan anderhalf miljoen Catalanen deelnamen, en op 11 september 2013 vormden evenveel Catalanen een imposante menselijke ketting van 400 kilometer. Deze ‘Via Catalana’ reikte van de Franse grens in het noorden tot de grens met Valencia in het zuiden. Op 11 september, nationale feestdag van Catalonië, herdenken de Catalanen de slag in 1714 die het einde van de Catalaanse autonomie en de onderwerping aan de Spaanse kroon inluidde.

Afspraak: Brussel Grote Markt, 8 juni om 12:00 uur.




dinsdag 27 mei 2014     Deze pagina afdrukken

Filip I, Di Rupo II en Peeters III.

De kiezers hebben hun democratische plicht vervuld, of de democratische partijen de wens van de kiezer zullen respecteren is zo goed als onbestaande. Overwinnaar N-VA zal worden uitgesloten. De hoop van De Wever om zowel federaal als Vlaams een regering te vormen is onbestaande, de N-VA is mathematisch niet nodig. Zowel Magnette van PS en Reynders van MR hebben reeds verklaard dat ze regeringen willen zonder N-VA en zij zullen een cordon sanitaire leggen rond de N-VA. De Vlaams partijen sp.a, CD&V en open-vld zullen zoals steeds plat op de buik gaan en toegeven. Vandaag werd De Wever aangesteld als informateur en mag tot 3 juni een rondje lopen uit beleefdheid. De francofone burgemeester van Brussel Mayeur (PS) zei het zo: "Voor ons is het belangrijk dat de PS samen met de sp.a op federaal niveau de leiding moet nemen, misschien na een toerke van mijnheer De Wever. We zullen wel zien". Di Rupo II en Peeters III zijn in de maak.

Alle Vaamse partijen zeggen dat ze gewonnen hebben, maar de cijfers spreken hen tegen, ze liegen. Zowel voor de Kamer als Vlaams parlement verloor sp.a en voor het Vlaams Parlement verloren zowel CD&V, open-vld en sp.a. N-VA en Groen zijn in beide parlementen de overwinnaars. Als bewijs onderstaande tabellen (bron IBIZ) met de uitslag van zowel de Kamer en het Vlaams Parlement. Ook Di Rupo kan niet goed lezen, hij verloor in de Kamer meer dan 100.000 stemmen en toch voelt hij zich de winnaar!

De Kamer




Vlaams Parlement.



Een ander markant feit is de bedriegelijke verdeling van de zetels in verhouding met aantal stemmen voor de Kamer. Groen met 358.947 stemmen krijgt 6 zetels, cdh met 336.281 stemmen krijgt daarentegen 9 zetels. N-VA met 1.366.414 stemmen haalt 33 zetels, PS met 787.165 zetels krijgt 23 zetels. 4.157.972 Vlaamse stemmen zijn goed voor 87 zetels, 2.323.245 Franstalige stemmen zijn goed voor 63 zetels. Een Vlaamse zetel voor 54.000 kiezers en een Franstalige zetel voor 36.900 kiezers. De Vlamingen behalen 64% van de stemmen de Franstaligen 36% van de stemmen. In een democratisch land zouden de Vlamingen recht hebben op 96 zetels (+9) en De Franstaligen op 54 (-9). Vlaanderen is hier de grote verliezer en met een federale kieskring wordt het alleen nog maar erger. België verdraagt geen democratie, ONE MAN, ONE VOTE telt niet in dit apenland.

Koning Filip zal alle partijvoorzitters consulteren inclusief Peter Mertens van PVDA+ (118.333 kiezers) en Raoul Hedebouw van PTB (132.956 kiezers). Eén partijvoorzitter wordt niet ter consultatie gevraagd: Gerolf Annemans van het Vlaams Belang. De 247.746 kiezers van het Vlaams Belang zijn voor de soeverein "quantité négligeable". Een zoveelste koning die openlijk laat blijken niet neutraal te zijn.



Is er nog een toekomst voor N-VA. Ja, wie de bovenstaande kaart bekijkt ziet hoe Vlaanderen geel kleurt. Het geel van de kieskantons waar N-VA de grootste partij wordt. N-VA beschikt nu over een leger parlementairen (81), 43 zetels in het Vlaams Parlement, 34 in de Kamer en 4 in het Europees Parlement en dan zijn er nog geen gecoöpteerde senatoren. N-VA kan ook rekenen op een jaarlijkse toelage van 12.243.297 euro en 159 betaalde parlementaire medewerkers.  N-VA is uitgegroeid tot een volkspartij. Over drie jaar start de campagne voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en kan de N-VA nog sterker worden als voorbereiding op de volgende verkiezingen van 2019.



woensdag 21 mei 2014     Deze pagina afdrukken

25 mei, moeder aller verkiezingen

6,35 miljoen Vlamingen, betalen elk jaar 16 miljard euro aan de Franstaligen. Dat is 2.500 euro per gezin. In Wallonië wordt het geld verprutst, ons geld wordt niet geïnvesteerd zoals wij dat zouden willen. Vlaanderen denkt anders over economie, luchthavens, immigratie, onderwijs, belastingen, werkloosheid en politiek, Vlaanderen denkt anders over alles. Het Belgische systeem werkt niet.

De Belgische regering had geen Vlaamse meerderheid, 47% Vlamingen en 81% Franstaligen. In 2010 kreeg N-VA 1.135.617 stemmen, goed voor 27 Kamerzetels. CD&V 707.986 stemmen voor 17 zetels. De PS kreeg 894.543 stemmen, goed voor 26 Kamerzetels. In 2010 kostte een Vlaamse zetel gemiddeld 44.427 stemmen, een Franstalige zetel 36.956. Het Belgische systeem werkt niet.

CD&V, open-vld, sp.a en Groen zijn toch zo blij over hun zesde staatshervorming.

De zesde staatshervorming heeft de territoriale integriteit van Vlaanderen aangetast, met één voordeel voor de Vlamingen tegenover tientallen nadelen. De zes faciliteitengemeenten Kraainem, Wezenbeek-Oppenm, Linkebeek, Wemmel, Drogenbos en Sint-Genesius- Rode werden uit Vlaanderen losgemaakt en "verbrusseld" tot een apart kieskanton Sint-Genesius-Rode. Voor de benoemingsprocedure van de burgemeesters en alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, worden de Vlaamse Kamers van de Raad van State buiten spel gezet.

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden van de deelstaten niet helder afgelijnd. Transparant en efficiënt bestuur blijft onmogelijk, daarenboven wordt maar 87,5 % van de financiën overgedragen aan Vlaanderen. De overdracht van financiële middelen gaat niet gepaard met de overdracht van bevoegdheden: de regels die tot het arbeidsrecht en sociale zekerheid behoren blijven federaal, evenals de voorzieningen voor het sociaal overleg en het loonbeleid. De factuur die de Vlamingen dit keer moeten betalen, loopt op tot minstens 4,6 miljard euro of jaarlijks meer dan 1.500 euro per Vlaams gezin. De overheid wordt met de zesde staatshervorming nog complexer en ondoorzichtiger. Het Belgische systeem werkt niet.

Met de zesde staatshervorming wordt het gerechtelijk arrondissement Brussel niet gesplitst, enkel de parketten worden opgedeeld in een parket voor de 19 gemeenten en een voor Halle-Vilvoorde en Franstalige magistraten worden er bevoegd. Als procureur van het Brusselse parket en de arbeidsauditeur met bevoegdheid voor Halle-Vilvoorde zullen, met uitsluiting van de Vlaamse juristen, enkel nog Franstaligen juristen worden benoemd.

Met de zesde staatshervorming blijven de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel  gehandhaafd zonder dat daar enige resultaatverbintenis of een realistische tijdslimiet tegenover staat van hun kant. De deelstaten moeten het overgrote deel van de belastingen innen, autonomie zal ons toelaten transparante afspraken te maken op basis van reciprociteit, politieke loyauteit en resultaatsverbintenissen.

Kunnen we dit als Vlaming blijven dulden? Neen. Het wordt tijd dat het verandert. Het is aan de Vlaamse kiezer om het Vlaamse Parlement op zijn kop te zetten, tijd voor een beslissende stap. Het is het Vlaamse Parlement dat de stap naar een autome Vlaamse democratie moet zetten, dat kan alleen wanneer de V-partijen over een meerderheid beschikken. Kies voor de partij die Vlaanderen echte zelfstandigheid biedt, het zullen niet de partijen van de zesde staatshervorming zijn die het zullen opnemen voor Vlaanderen. Het Belgische systeem werkt niet.

Europa,

De EU heeft geen democratische basis bij de bevolking, het verdrag van Maastricht werd nooit goedgekeurd indien de Europese bevolking had mogen beslissen bij referendum. In Frankrijk en Nederland stemde een meerderheid tegen het verdrag, waardoor het referendum in andere landen werd afgeblazen. De klok kan niet worden teurggedraaid, maar we kunnen in Europa kiezen voor partijen die voor een Europa van de regio’s staan, die meer democratie en binding met de bevolking garanderen. In Catalonië en Schotland wordt dit jaar een referendum gehouden voor onafhankelijkheid, op een dag gebeurd dit ook in het Baskeland en Vlaanderen. Dik betaalde ambtenaren als Herman Van ROMPUY en Karel DE GUCHT willen dit tegenhouden: "nieuwe onafhankelijke staten zetten zich buiten de Europese Unie en moeten opnieuw een toetredingsaanvraag indienen" en "de belgische rompstaat die de N-VA voor ogen staat, zal niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Europese Unie". Democratie en de wil van de kiezer gelden niet in het Europa van beide heren en hun partij. Kies daarom voor een volks-nationale partij.


vrijdag 2 mei 2014     Deze pagina afdrukken

Hendrik Vuye in Zaventem

Foto: Karel De Schrijver.

Woensdag 30 april organiseerde N-VA Zaventem een gespreksavond met Hendrik Vuye, professor staatsrecht en grondwetspecialist.

Hendrik Vuye is professor staatsrecht aan de universiteit van Namen. Hij noemt zichzelf een ‘Vlaamsgezinde Waal’, en is in 2012 bekroond tot beste prof van de rechtsfaculteit 
en N-VA kandidaat op de 3
de plaats voor de Kamer in Vlaams Brabant.

 
Professor Vuye toonde vanuit zijn eigen ervaring en expertise aan waarom de 6de staatshervorming nefast is voor Vlaanderen en waarom een keuze voor het Confederalisme noodzakelijk is. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen deze bevoegdheden zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang.

Vandaag zijn vele partijen en parlementsleden vergeten wat ze zelf zegden en schreven over confederalisme. Professor Vuye haalde hiervan een paar voorbeelden aan.

- Op 11 januari 1993 verklaart minister-president Luc Van den Brande (CD&V) in La Libre Belgique dat de staatshervorming van 1993 slechts een tussenstap is naar confederalisme. Prompt wordt hij ontboden door koning Boudewijn die ‘not amused’ is.

- Guy Verhofstadt (Open VLD) die in zijn tweede burgermanifest van 1991 een radicaal confederaal model voorstaat. Hij schrijft onder meer: "In plaats van bovenaf bevoegdheden, instellingen en administratieve overheden steeds verder op te splitsen, moeten de beide grote gemeenschappen in ons land aan tafel gaan zitten, nagaan wat ze met elkaar nog willen doen en hoe’".

Bert Anciaux (Sp.a) die in 1996 met de toenmalige Volksunie van het confederalisme een speerpunt maakte in het "Tienpuntenplan over de Vlaamse staatshervorming"

- In hun novemberverklaring van 2002 van de toenmalige VLD kon men het volgende lezen: "De VLD wil een beter statuut voor Vlaanderen door de definitieve keuze voor een confederaal model. Het zwaartepunt komt bij de deelstaten te liggen die bepalen welke bevoegdheden ze aan het federale niveau laten. Het aantal bestuursniveaus moet verminderen. Vlaanderen moet minstens bevoegd worden voor de gezondheidszorgen, de kinderbijslagen, het tewerkstellingsbeleid en het mobiliteitsbeleid. Taalfaciliteiten moeten uitdoven. Elk bestuursniveau krijgt de volledige fiscale autonomie. Wat op een lager bestuursniveau kan, hoeft niet hogerop te worden beslist. Solidariteit kan er nooit toe leiden dat de betalende partij op het eind minder middelen krijgt dan de ontvangende partij. Daartoe is het noodzakelijk dat de solidariteit transparant is".

- In de congrestekst van 2001 van CD&V gaat het als volgt: "Een confederaal model betekent: samen kijken wat we samen doen. In onze visie moeten de basisbevoegdheden bij de twee deelstaten liggen. Zij beslissen, in onderling overleg en met wederzijdse instemming, welke bevoegdheden, op welke wijze en door welke instellingen op het Belgisch niveau worden uitgeoefend. Wij kiezen daarbij prioritair voor de gemeente en de gemeenschap. Vlaanderen moet voor ons het belangrijkste beleidsniveau worden... Ons uitgangspunt is dat het zwaartepunt van bevoegdheden bij de twee deelstaten moet komen te liggen en dat de Belgische overheid alleen een beperkt aantal bevoegdheden zal uitoefenen. De regeringen moeten worden ontvet".

- En tot slot Elio Di Rupo, Belgicist ‘pour les besoins de la cause socialiste’. De man die nu steevast met een Belgische pins rondloopt en die overal rondbazuint dat België hem alles heeft gegeven.
Op 14 mei 1988 betreedt Elio Di Rupo het spreekgestoelte van de Kamer voor zijn maidenspeech. Namens zijn partij verklaart Elio Di Rupo in het Frans (ik vertaal): 
“Zoals Jules Destrée het stelde, wij worden geconfronteerd met een grote waarheid: er zijn geen Belgen, dit wil zeggen dat België een politieke staat is, maar geen nationaliteit. Twee gemeenschappen negeren elkaar of ze staan lijnrecht tegenover elkaar en het gebruik van een verschillende taal is het fundamenteel substraat van deze situatie .../...
Het samengaan van Vlamingen en Walen, artificieel gerealiseerd in 1831, is na verloop van tijd een heterocliet geheel gebleken, zelfs een explosief geheel. Het is volstrekt nutteloos om het behoud van die eenheid na te streven. Daarentegen zal de oprichting van een evenwichtig en stabiel  federaal of confederaal België beantwoorden aan de verzuchtingen van beide gemeenschappen. Elkeen zal op die manier op een efficiënte wijze voordeel halen uit de culturele en economische verschillen.”

Wie vandaag de congrestekst van N-VA leest vind alles terug wat open-vld in 2002, CD&V in 2001, Van den Brande, Di Rupo, Anciaux ,Verhofstadt en zo vele andere schreven en verklaarden, met het voordeel dat alle voorstellen ook uitgewerkt zijn.
De weg naar het confederalisme zal tijd vergen en niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar enkel zo kunnen we de Vlamingen het beleid garanderen waar ze al jaren voor stemmen en recht op hebben, maar dat ze nooit krijgen.






Op zondag 30 maart organiseert de Vlaamse Volksbeweging, samen met haar Catalaanse en Schotse partners, een Europese manifestatie rond zelfbeschikkingsrecht. Zelfbeschikkingsrecht betekent dat ieder volk zijn eigen toekomst mag bepalen.
Geen enkele Vlaming met het hart op de juiste plaats mag op die dag in Brussel ontbreken!



In memoriam

Bredene 23 februari, vandaag overleed op 70-jarige leeftijd Maurice Thielemans, geboren in Sint-Stevens-Woluwe op 14 mei 1943. Een groot verlies voor onze gemeente en zijn vele vrienden. Oprecht medeleven met zijn familie.

De uitvaartpelechtigheid heeft plaats op zaterdag 1 maart om 10.00 uur in de Sint-Stefaanskerk in Woluwe. Het overlijdensbericht kan je hier lezen.




vrijdag 31 januari 2014     Deze pagina afdrukken

Brandweer Zaventem houdt een
stille actie tijdens de gemeenteraad


Dinsdagavond 28 januari  hielden de Zaventemse brandweerlieden een stille actie voor en tijdens de gemeenteraad. Ze hadden met enkele brandweervoertuigen post gevat voor en in de omgeving van het gemeentehuis. Zij willen dat het gemeentebestuur werk maakt van de verlening van hun verlof voorafgaand aan pensioen (VVP). Ze vrezen dat deze maatregel zal verdwijnen en dat ze langer zullen moeten werken. Ze zijn het niet eens met de afwachtende houding die het college aanneemt omtrent de verlenging van hun verlof voorafgaand aan pensioen. Je kan hier de tekst van hun mededeling lezen.


Op de vraag voor uitleg van raadslid Jean-Paul MARTENS (Leef!) tijdens de gemeenteraad antwoordde burgemeester burgemeester Francis Vermeiren (Open VLD) dat hij zich verbaasde over de actie. "Enkele dagen geleden zaten we nog rond de tafel. We hebben de situatie toen besproken. Door de geplande zonevorming en de federalisering van het statuut van brandweerman willen we ons eerst informeren bij de andere gemeenten voor we de verlenging van de maatregel voor het brandweerkorps toekennen. Iedereen kon zich in die beslissing vinden."



Dat de beslissing op zich laat wachten, is het gevolg van een brandweerhervorming in 2013, waarbij in Vlaams-Brabant geopteerd werd voor een schaalvergroting. De Vlaams-Brabant provincie wordt dan opgesplitst in twee zones: Oost en West. De brandweer van Zaventem werd ingedeeld in de Operationele Zone Vlaams Brabant West of kortweg OPZ VB West, samen met de korpsen van Asse, Londerzeel, Halle, Lennik, Vilvoorde en Opwijk. De hulpverleningszone West verzorgd de gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde,Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.


zaterdag 11 januari 2014     Deze pagina afdrukken


In memoriam.


Op 5 januari overleed Dokter Edgar Devos, geboren in Denderwindeke op 26 februrai 1935.

Begin vorig jaar moest hij met pijn in het hart zijn praktijk stoppen wegens ziekte. Meer dan veertig jaar was hij onze huisarts en vertrouweling.






Wij wensen jou en je familie
Een aangename jaarwende
Een zorgeloos en gezond 2014
Een vredevol en gelukkig 2014
Een crisisloos 2014




donderdag 25 december 2013     Deze pagina afdrukken

De zesde staats(MIS)vorming

De zesde en vorige staats(mis)vormingen negeren de essentie van wat onder democratische besluitvorming dient begrepen te worden: Democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en zichzelf regeert en niet toelaat dat aan de meerderheid van de bevolking ongewenste maatregelen of wetten kunnen worden opleggen. Vrij en gelijk in rechten en plichten kan niemand aanspraak maken op voorrechten en vrij en met gelijke voorwaarden deelnemen en bijdragen in de besluitvorming. Een democratische besluitvorming door de meerderheid laat ruimte aan minderheden, hun opvattingen en gedragingen zelfs als een overgroot deel van de bevolking deze niet deelt, zonder dat deze de inzichten en overtuigingen van de meerderheid kunnen tegenhouden en hun wil aan de meerderheid opdringen en het democratisch besluitvormingsproces verhinderen en onmogelijk maken.

Met de vijf vorige staats(mis)vormingen werd onder meer de Vlaamse mathematische meerderheid gedegradeerd tot een politieke minderheid die de Vlamingen totaal afhankelijk maakt van de Franstalige minderheid. De zesde staats(mis)vorming heeft nog vier grondwettelijke en vier bijzondere wetten aan het arsenaal van de Franstaligen toegevoegd om de voorrechten van de Franstaligen nog uit te breiden en het terugschroeven ervan onmogelijk te maken. Met minachting voor de eigen congresbesluiten en van de Vlaamse burger/kiezer hebben de klassieke partijen de zesde staats(mis)vormingen goedgekeurd die mijlenver staat van de door hen goedgekeurde resoluties van het Vlaams Parlement van 1999. Een verantwoordelijkheid voor de ontvangsten (fiscale autonomie) voor de deelgebieden (blz. 59 van het regeerakkoord) en een heldere organisatie van de federale en gewestelijke bestuursstructuren met duidelijk afgebakende beleidsdomeinen zijn in geen velden of wegen te bekennen. De overdracht van financiële middelen gaat niet gepaard met de overdracht van bevoegdheden: de regels die tot het arbeidsrecht en sociale zekerheid behoren blijven federaal, evenals de voorzieningen voor het sociaal overleg en het loonbeleid (blz. 35 van het regeerakkoord). De sanering van de federale financiën wordt naar de deelgebieden, inzonderheid Vlaanderen, doorgeschoven door de beperking van de overdracht van de financiële middelen tot 87.5 % ervan. Met miskenning van het territorialiteitsbeginsel worden de Franstalige gecoöpteerde senatoren aangeduid volgens het aantal uitgebrachte stemmen in de Kamer, in de kieskring Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg, Waals-Brabant, Brussel en de kieskantons van Halle-Vilvoorde (blz. 13 van het regeerakkoord punt 1.4). Voor de benoemingsprocedure van de burgemeesters en alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, worden de Vlaamse Kamers van de Raad van State buiten spel gezet en ressorteren onder de bevoegdheid van de ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN STATE (blz. 25 en 27 van het regeerakkoord). Voor de zes randgemeenten wordt een electorale uitzonderingsregeling voorzien. Nadat de taalfaciliteiten in de Grondwet werden verankerd, worden nu ook de kiesrechten grondwettelijk gebetonneerd (blz. 19 van het regeerakkoord). Het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt niet gesplitst, enkel de parketten worden opgedeeld in een parket voor de 19 gemeenten en een voor Halle-Vilvoorde en Franstalige magistraten worden er bevoegd. Als procureur van het Brusselse parket en de arbeidsauditeur met bevoegdheid voor Halle-Vilvoorde zullen, met uitsluiting van de Vlaamse juristen, kunnen enkel nog Franstaligen juristen worden benoemd (blz. 21 van het regeerakkoord). Als kers op de taart wordt artikel 195 van de Grondwet zodanig geïnterpreteerd dat een aantal artikels van de Grondwet kunnen worden gewijzigd zonder: 1. Voorafgaande verklaring van het parlement; 2. Voorafgaande verkiezingen

Deze verkrachting van de Grondwet om uitsluitend die artikels te kunnen wijzingen om de VOORRECHTEN van de Franstaligen te verankeren en die niet meer kunnen worden veranderd zonder de instemming van de Franstalige minderheid: HALLUCINANT. Al deze regelingen werden met een bijzondere meerderheid goedgekeurd, zodat ze zonder instemming van de Franstaligen niet meer kunnen worden gewijzigd. Door de toepassing van deze bijzondere stemprocedure kunnen 32 Franstalige Kamerleden ieder wetgevend initiatief ten gunste van Vlaanderen onmogelijk maken. De Franstaligen die vrij hun woonplaats in Vlaanderen kiezen weigeren de taal en de cultuur van de gastgemeenschap te aanvaarden en worden door de “Vlaamse” meerderheidspartijen op hun wenken bediend. De Vlaamse beweging zal zich blijven verzetten tegen deze staats(mis)vorming die een rem betekent voor het behoud van het welzijn en de welvaart in Vlaanderen


Persmededeling Vlaamse Volksbeweging.



donderdag 5 december 2013     Deze pagina afdrukken


Verkiezingen schepencollege en Raad voor maatschappelijk welzijn Zaventem
Uitspraak ongewijzigd

De Raad van State verwerpt bij arrest nr. 225.670 van 3 december 2013 het beroep waarbij Sonja Jacobs opkomt tegen het arrest nr. 224.272 van 5 juli 2013 over de verkiezingen in Zaventem ten gevolge waarvan zij haar verkiezing tot lid en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Zaventem vernietigd zag.

De Raad stelt vast dat de voorwaarden voor herziening van het arrest 224.272 niet zijn vervuld en verwerpt het beroep. Jacobs moet ook de kosten, begroot op 175 euro betalen.

Laat ons hopen dat hierbij een einde komt aan de saga en dat de veroordeelden Sonja Jacobs, Lieve Wierinck, Anne Lefevre, Piet Ockerman, Robert De Mol, Wim Driesen, Amy Gille en Farid Dhadouh-Guebas zich neerleggen bij de uitspraken van zowel de Raad voor Verkiezingsbetwistingen als die van de Raad van State.





vrijdag 29 november 2013     Deze pagina afdrukken

Hoe men Zaventem verfranst.

In de Tramlaan in Sterrebeek zijn er werken die voor ELIA worden uitgevoerd door de firma Volker Wessels Telecom uit Boom. De inwoners kregen een tweetalige brief, met het FRANS vooraan om hen in te lichten dat de werken gingen starten op 25 november. Verbolgen inwoners pikten het niet dat in een VLAAMSE gemeente tweetalige brieven, tevens ONWETTELIJK, werden rondgestuurd.

In het eerste antwoord van Volker Wessels Telecom werd de inwoners het volgende medegedeeld. "Deze tweetalige brief is ons door onze opdrachtgever Elia opgelegd in hun lastenboek , wij dienen in gans Brussel en randgemeenten tweetalige bewonersbrieven op te maken om latere misverstanden te vermijden met eventueel toch niet Nederlandstalige inwoners welke geen bericht zouden ontvangen hebben". Schepen Eric VAN ROMPUYLuc VANDER ELST, Erik RENNEN en senator Bart LAEREMANS  werden ingelicht.

Senator LAEREMANS schreef een brief naar burgemeester VERMEIREN tevens vice-voorzitter van Elia. Schepen VANDERELST en RENNEN namen onmiddelijk de nodige maatregelen en de zaak werd opgelost. Er volgden excuses: "In naam van Elia en onszelf, zouden wij jullie langs deze weg onze excuses willen overmaken betreffende de tweetalige bewonersbrieven welke jullie onlangs hebben ontvangen. Het was zeker niet onze bedoeling om hiermee een inbreuk te maken op de taalwetgeving".

Uit deze mededeling blijkt hoe weinig deze firma's bewust of onbewust bezig zijn met de taalwetgeving die er heerst in de gemeenten waar zij werken uitvoeren. Ook is er nog geen antwoord of het klopt dat ELIA via het lastenboek de firma's verplicht
om in gans Brussel en randgemeenten tweetalige bewonersbrieven op te maken. Graag een antwoord van VERMEIREN, vice-voorzitter van ELIA, senator Bart Laeremans kreeg tot op vandaag geen antwoord op zijn brief.

De inwoners van de Tramlaan waren tevreden over het werk van schepen RENNEN en VANDER ELST: "
de 2 splinternieuwe N-VA schepenen hebben onmiddelijk van de affaire werk gemaakt (van CD&V-schepen Eric Van Rompuy geen teken van leven)". Van schepen Eric VAN ROMPUY kregen de inwoners nooit een antwoord. Te weinig publiciteit om in de kranten te komen?

De volledige briefwisseling van deze zaak kan je hier lezen.


dinsdag 26 november 2013     Deze pagina afdrukken
                                           
                              Raad van State



Vandaag werd het derde verzoek en het beroep voor herziening van Sonja Jacobs (open-vld) voor de Raad van State behandelt. De rechtbank werd voorgezeten door kamervoorzitter Dierk Verbiest bijgestaan door Johan Lust, kamervoorzitter, Geert Van Haegendoren, staatsraad en Silja Doms, griffier. De auditeur was Barbara Speybrouck.

Als verwerende partij traden de advocaten Frank Judo op voor Piet Ockerman, Bert Beelen voor Farid Dahdouh Guebas  en Amy Gille, Sofie Vandermeersch voor Lieve Wierinck, Anne Lefevre, Wim Driesen en Robert De Mol. Advocaat Tom De Sutter was er voor Erik Rennen.

Bovengenoemde verweerders (uitgezonderd Rennen) hoopten op een positieve uitspraak voor Sonja Jacobs, zodat ook hun zaak zou geseponeerd worden.

Nadat de advocaten van de verwerende partijen hun woord hadden gedaan was het aan de auditeur Barbara Van Speybrouck. Zij weerlegde de feiten die advocaat Judo had aangehaald in zijn memorie. Als leek, doch geïnteresseerde vond ik dat de verdediging zwak om niet te zeggen HEEL zwak was.

Eén van de verdedigingsargumenten van Sonja Jacobs was het feit dat ze zogezegd niet zou geweten hebben dat haar correspondentie gestuurd werd naar haar eerste advocaat Pieter Derveaux in de Parklaan 54 in Zaventem, de reden waarom haar verzoek laattijdig werd ingediend. De auditeur vroeg zich dan ook af of Jacobs dan de vorige arresten niet had lezen waar duidelijk staat dat het adres van de advocaat het adres is voor alle correspondentie.

Het besluit van de auditeur was dan ook:
“het verzet, het derden-verzet en het beroep tot herziening”, die waren ingediend door Sonja Jacobs tegen het arrest van de RvS dat de verkiezing van het schepencollege van Zaventem schorste worden onontvankelijk verklaard en de vorderingen worden dan ook verworpen. Onontvankelijk wegens laattijdige indiening en van herziening kan geen sprake zijn omdat er geen nieuwe stukken of aanduidingen zijn die bewijzen dat de vorige uitspraak van de RvS uitgesproken werd op basis van van valse stukken.

Uitspraak voor binnenkort.




maandag 25 november 2013     Deze pagina afdrukken


Herman De Bode

Herman De Bode was vorig weekend te gast in Z-Talk Goossens op Kanaal Z.  Een interessant debat dat je kan bekijken via deze link. De moeite waard.

Herman De Bode studeerde aan de Harvard-universiteit in Massachusetts, Verenigde Staten.  De Bode was ook voorzitter van Voka - Comité Brussel en hij maakt deel uit van de Raad van advies van de denktank Itinera Institute.
Herman De Bode moest op 7 december 2005 ontslag nemen als managing partner van McKinsey & Company Benelux nadat hij onder druk was gezet door de directie op aanstoken van baron Georges Jabobs, toen een van de machtigste Franstalige zakenmannen van het land. Aanleiding was zijn ondertekening van het Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa van de denkgroep In de Warande. De Bode zegt hierover dat hij nooit ontslagen is. Ik ben zelf in mijn rol als managing partner bij McKinsey Benelux teruggetreden, gezien de vele en heftige reacties op mijn handtekening onder het manifest van de Warandegroep. Hij bleef bij actief bij McKinsey en was onder meer de managing director van McKinsey in Saoedi-Arabië.



Albert II moet bijklussen !



Albert II moet rondkomen met een schamel pensioentje van bijna 1 miljoen euro. Di Rupo zei in de Kamer dat hij niet van plan is daar ook maar een komma aan te veranderen. Het wordt dus bijklussen voor de royals.



vrijdag 8 november 2013     Deze pagina afdrukken


Zaventem: eindelijk een nieuw bestuursakkoord.




Zaventem heeft een nieuw meerderheidsakkoord. Gisteren werd een akkoord bereikt tussen open-vld, N-VA en CD&V. Vandaag om 14:00 volgde een persconferentie in het gemeentehuis.

De toelichting bij het bestuursakkoord kan je hier lezen. Op de komende gemeenteraad van 19 november worden alle details voorgesteld aan de gemeenteraad.

De hoofdlijnen van het bestuursakkoord omvatten:

Nieuwe regelgeving
- Een inclusief samenlevingsmodel “Iedereen wordt betrokken”
Burgerparticipatie en actieve betrokkenheid
- Performante dienstverlening
Vrijetijdssector wordt efficiënt ondersteund
Veiligheid en preventie zijn prioriteiten
- Via klimaatdoelstellingen naar  een CO2-neutrale gemeente
- Breed onderwijsverhaal en nieuw sociaal huis.
 
Burgemeester en schepenen werden als volgt verdeeld.

Burgemeester
Francis Vermeiren (open-vld) : bevoegd voor Algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke administratie, Burgerlijke Stand, Politie, Brandweer….

Francis Vermeiren wordt op 30 juni 2016 vervangen als burgemeester door Ingrid Holemeans.

 
1° schepen Ingrid Holemans, (open-vld) bevoegd voor  Onderwijs/Kunstonderwijs, Cultuur, Bibliotheek,  Toerisme ….
 
2° schepen Erik Rennen (N-VA) bevoegd voor Vlaams karakter en Taalbeleid, Sport, Milieu en Duurzaamheid…
 
3° schepen Eric Van Rompuy (CD&V) bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Grondbeleid, , Huisvesting, Milieuvergunningen…

Vanaf 1 januari 2017 worden de bevoegdheden van Van Rompuy overgedragen aan schepen Dewandeleer.

 
4° schepen Dirk Philips (open-vld) bevoegd voor Sociale Zaken en Welzijn, Integratie, Emancipatie, Gelijkekansenbeleid, Armoedebestrijding,  Feestelijkheden..
 
5° schepen Luc Vander Elst (N-VA) bevoegd voor Openbare Werken, Informatisering, E-governement…
 
6° schepen Bart Dewandeleer (CD&V) bevoegd voor Financiën, Jeugd …..
 
7° schepen Peter Rosel (open-vld) bevoegd voor Onderhoud gemeentelijk patrimonium, Openbare nutsvoorzieningen, Straatmeubilair, Duurzaamheid gebouwen.

De volledige lijst van de bevoegdheden wordt medegedeeld op de gemeenteraad van 19 november.

 
Waarnemend OCMW-voorzitter Martine Robberechts (open-vld) blijft het OCMW voorzitten tot 31 december 2014. Roger Artois (N-VA) wordt vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2018 de nieuwe OCMW-voorzitter.
 
William Blockmans (open-vld) wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.




zondag 3 november 2013     Deze pagina afdrukken

Zaventem


De komende gemeenteraden van 4 en 5 november zijn opnieuw uitgesteld. Open-vld, N-VA en CD&V hebben nog steeds geen akkoord. Het probleem is open-vld. Open-vld wil zich voordoen als een fractie van 11 gemeenteraadsleden en dan ook in verhouding schepenambten opeisen. De fractie telt in feite maar 7 gemeenteraadsleden die de voordrachten willen ondertekenen, vier gestrafte Open Vld-ers, weigeren hun handtekening te zetten. N-VA met 6 gemeenteraadsleden wil dan ook dat de verdeling van de ambten in die verhouding gebeurd.
 
De gestrafte open-vld’ers, met uitzondering van Wim Driesen hebben opnieuw een beroep aangetekend bij de Raad van State. De eerste zitting is op 19 november.
 
Raad van State XII kamer 19 november 2013: G/A 209759/XII-7433, Mevrouw JACOBS Sonja tegen Mijnheer OCKERMAN Piet (MR JUDO Frank, advocaat).
 
Zoals ik reeds schreef in een vorige bijdrage is er weinig hoop dat ze hun gelijk halen. Zopas heeft de auditeur van de Raad van State in zijn besluit: “het verzet, het derden-verzet en het beroep tot herziening”, die waren ingediend tegen het arrest van de RvS dat de verkiezing van het schepencollege van Zaventem schorste, onontvankelijk verklaard en de vorderingen worden dan ook verworpen. Onontvankelijk wegens laattijdige indiening en van herziening kan geen sprake zijn omdat er geen nieuwe stukken of aanduidingen zijn die bewijzen dat de vorige uitspraak van de RvS uitgesproken werd op basis van van valse stukken.

Het wordt dus afwachten tot open-vld tot het besef is gekomen dat ze zullen moeten inbinden. Volgende afspraak is 19 november bij de Raad van State.



zaterdag 2 november 2013     Deze pagina afdrukken

Confederalisme.

N-VA heeft haar ontwerp-congresteksten voorgesteld. De drie grote hoofdstukken: Verantwoordelijkheid belonen, Gemeenschap vormen en Onze toekomst kiezen. Ze behandelen zowel het economische, als de veiligheid, migratie, de visie van N-VA op het confederalisme en het probleem Brussel.

Natuurlijk zal het kot in België te klein zijn. De Franstalige partijen vonden het nodig om na de voorstelling de voorstellen direct naar de prullenmand te verwijzen, had iemand van die Franstalige excellenties de 73 bladzijden dan al gelezen? Het antwoord is neen. Guy Vanhengel, het open-vld lichtgewicht en PS lakei, gaf reeds commentaar in de studios toen de perconferentie van N-VA nog bezig was. Hoe geloofwaardig is dit?

De Vlaamse partijen zijn voorzichtiger, zij beseffen dat er iets gedaan moet worden. Het België van vandaag gaat mede door hun steun aan Di Rupi tenonder aan de kosten voor de pensioenen en gezondheid. Onze staatsschuld bedraagt vandaag 105% van het bbp, waar het van Europa op het einde van 2013 minder dan 100% moet zijn. De begrotingen zijn knip- en plakwerk. Er wordt niet bespaard integendeel er komen nog meer schulden en nog meer overheidsuitgaven, de inkomsten worden dan gezocht in nieuwe belastingen en eenmalige maatregelen.  Hoe dom kan men zijn om de goed nieuwsshow van Di Rupo en zijn Vlaamse meelopers te blijven geloven! Of zoals Ewald Pironet het in zijn opiniestuk in Knack verwoordde "De federale domheid". Er verscheen trouwens een lezenswaardig stuk in diezelfde Knack: "Di Rupo, de regering van de eenmalige maatregelen".

De congresteksten van N-VA zijn duidelijk, het is een heldere en gedetailleerde tekst. Op basis van deze teksten kan er eindelijk een debat tengronde worden gevoerd. "Zo helder hoort politiek te zijn", schreef Bart Haeck in de Tijd.

En dan het taboewoord: Confederalisme. "Confederalisme stelt Vlamingen en Franstaligen in staat om elk hun lot in eigen handen te nemen. Ieder kan volgens eigen inzichten, onder eigen verantwoordelijkheid en met eigen centen de verandering doorvoeren die ze elk menen nodig te hebben, staat te lezen in de congrestekst van N-VA. Duidelijker kan niet. Tot voor kort waren CD&V en open-vld het confederalisme alvast in theorie toegedaan.

Vandaag wil open-vld het woord confederalisme schrappen uit zijn programma. In hun novemberverklaring van 2002 kon men het volgende lezen: "De VLD wil een beter statuut voor Vlaanderen door de definitieve keuze voor een confederaal model. Het zwaartepunt komt bij de deelstaten te liggen die bepalen welke bevoegdheden ze aan het federale niveau laten.Het aantal bestuursniveaus moet verminderen. Vlaanderen moet minstens bevoegd worden voor de gezondheidszorgen, de kinderbijslagen, het tewerkstellingsbeleid en het mobiliteitsbeleid.Taalfaciliteiten moeten uitdoven. Elk bestuursniveau krijgt de volledige fiscale autonomie. Wat op een lager bestuursniveau kan, hoeft niet hogerop te worden beslist. Solidariteit kan er nooit toe leiden dat de betalende partij op het eind minder middelen krijgt dan de ontvangende partij. Daartoe is het noodzakelijk dat de solidariteit transparant is".

In de congrestekst van 2001 van CD&V gaat het als volgt: "Een confederaal model betekent: samen kijken wat we samen doen. In onze visie moeten de basisbevoegdheden bij de twee deelstaten liggen. Zij beslissen, in onderling overleg en met wederzijdse instemming, welke bevoegdheden, op welke wijze en door welke instellingen op het Belgisch niveau worden uitgeoefend. Wij kiezen daarbij prioritair voor de gemeente en de gemeenschap. Vlaanderen moet voor ons het belangrijkste beleidsniveau worden... Ons uitgangspunt is dat het zwaartepunt van bevoegdheden bij de twee deelstaten moet komen te liggen en dat de Belgische overheid alleen een beperkt aantal bevoegdheden zal uitoefenen. De regeringen moeten worden ontvet".

Wie vandaag de congrestekst van N-VA leest vind alles terug wat open-vld in 2002 en CD&V in 2001 schreven, met het voordeel dat alle voorstellen ook uitgewerkt zijn. Geen loze beloftes zoals open-vld en CD&V. Open-vld gaat nu de Belgische toer op: "Voor mij is het duidelijk: confederalisme is een hellend vlak. Ik zal in november aan ons partijcongres voorstellen om uit het communautaire gekrakeel weg te blijven door duidelijk te zijn" aldus open-vld voorzitster Rutten. Een blauwe tocht van 180°.

Wie voor Vlaanderen kiest en voor een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, dan zal hij of zij op 25 mei 2014 zeer goed weten welke partijen hiervoor willen zorgen en welke niet.


© 2014 - Johan Slembrouck

www.johanslembrouck.be
www.slembrouck.eu