maandag
24 juni
2013
Dagboek
Johan SlembrouckLeo VINDEVOGEL,
een onthullende historische biografie.

Auteur: Pieter Jan Verstraete.

In september 1907 kreeg de pas afgestudeerde Leo Vindevogel een benoeming als hulponderwijzer in de taalgrensstad Ronse. Hij zou de stad niet meer verlaten. Al na korte tijd werd hij secretaris van de jonge Christen Volksbond. Vindevogel combineerde zijn radicaal flamingantisme met een progressief sociaal christelijk programma. Hierdoor kwam hij in aanvaring met de machtige en invloedrijke Franstalige kathoheke burgerij van Ronse. Hij werd door hen met alle mogelijke middelen bestreden. De ambitieuze en koppige Vindevogel konden ze evenwel niet breken.


Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldde Leo Vindevogel zich als vrijwilliger. In de loopgraven van de IJzer radicaliseerde zijn Vlaamsgezindheid, en was hij lange tijd ervan overtuigd dat de Duitsers de oorlog zouden winnen. Door de bestuursleden van de Frontbeweging werd hij als te radicaal bevonden en niet in hun rangen opgenomen. Na de oorlog wierp hij zich met overtuiging in de politiek en was actief als gemeenteraadslid (vanaf 1921), schepen van Onderwijs (1921-1926) en volksvertegenwoordiger (1925-1945). In de jaren 1930 was Vindevogel zonder meer de meest bekende politicus van de Vlaamse Ardennen. Na de voor de katholieke partij rampzalige parlementsverkiezingen van mei 1936, droomde hij van een brede concentratie van rechtse politici. Een droom die niet verwezenlijkt werd, ook niet op lokaal vlak.

Tijdens de tweede Duitse bezetting was Leo Vindevogel oorlogsburgemeester (1941-1944) van zijn stad. Ondanks het feit van twee tegenstrijdige vonnissen, werd hij na een showproces op 25 September 1945 geŽxecuteerd. Hij was de enige Belgische volksvertegenwoordiger die dat lot onderging.

Over Leo Vindevogel verscheen tot op heden al heel wat literatuur. Maar het grootste deel van deze publicaties handelen over het proces en de terechtstelling. De meeste aspecten uit het rijk gevulde leven van de Ronsese politicus bleven tot nu toe evenwel onbehandeld. Voor zijn nieuwe biografie ging auteur Pieter Jan Verstraete op zoek naar de authentieke bronnen, die her en der verspreid zitten, en interviewde hij de laatste getuigen. Heel wat nieuwe gegevens kwamen hierbij boven water. Zo komt onder meer Vindevogels conflict met het ACW uitgebreid aan bod. Zijn politieke vriendschap met de in eigen rangen omstreden Gustaaf Sap wordt onder de loep gehouden. Verstraetes grootste ontdekking was zonder meer het verloren gewaande oorlogsarchief van de stad Ronse. Als eerste vorser en biograaf kon hij dit uitgebreide archief raadplegen. Hierdoor krijgt de lezer een totaal ander beeld van Vindevogel. Met zijn nieuwe monumentale biografie over de politicus en de mens Leo Vindevogel voorziet Pieter Jan Verstraete dan ook in een leemte. Zijn biografie is het resultaat van zeven jaar opzoekingen en schrijven. De te verschijnen biografie is een originele, diepgravende en viot geschreven studie van Leo Vindevogel en zijn tijd.

Voorintekenprijs tot 15 september 2013: 34 euro + 7,50 euro verzendigskosten (over te schrijven op rekeningnummer IBAN: BE64 4627 2867 9152, BIC: KREDBEBB van Pieter Jan Verstraete, Burgemeester Daneelstraat 83, 850 Kortrijk).
Het boek wordt voorgesteld op woensdag, 25 september 2013 (dag van executie in 1945). De voorstelling zal plaatsvinden in de toneelzaal van de Christen Volksbond in de Zonnestraat in Ronse en dat om 20u. Alle voorintekenaars zullen op de voorstelling van het boek uitgenodigd worden.

E-post naar: pieterjan.verstraete@skynet.be
Blog auteur: http://pieterjanverstraete.blogspot.be/


Keer terug naar de hoofdpagina


© 2013 - Johan Slembrouck
www.johanslembrouck.be
 www.slembrouck.eu